Základní škola a mateřská škola Ptení


Světová škola

Co to je Světová škola?

Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: 
uč se – zjišťuj – jednej.
Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 101 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/svetovaskolapteni/

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace