Základní škola a mateřská škola Ptení


Projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech

Aktivní občanství v globálních souvislostech
Naše škola se od začátku března 2021 zapojila do projektu s názvem Aktivní občanství v globálních souvislostech, ve kterém spolupracujeme s organizací ARPOK, o. p. s.
Tento projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo ni a také podporuje spolupráci mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vazby. Společně budeme do září 2022 absolvovat řadu aktivit a podporovat žáky v týmové práci. Dva pedagogové naší školy povedou žákovský tým, který připraví během projektu dvě akce pro veřejnost.


Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 


Aktivity projektu:
- účast na 5 seminářích pro pedagogy,
- účast a realizace 3 workshopů pro žáky,
- realizace 2 akcí / kampaní pro veřejnost,
- účast na 2 žákovských soutěžích,
- realizace školení pro sborovnu,
- účast na kulatém stole pro aktéry ve vzdělávání.


Partnerem projektu organizace ARPOK, o. p. s. je Knihovna města Olomouce. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund.
 
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Galerie

Projekt Aktivní občanství v globálních souvislostechProjekt Aktivní občanství v globálních souvislostechProjekt Aktivní občanství v globálních souvislostechProjekt Aktivní občanství v globálních souvislostech
ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace