Základní škola a mateřská škola Ptení


Plán akcí

ČERVEN

3.  "Tajemství včel" přednáška

4.  "Tajemství včel" přednáška

6., 7. Výlet Praha 9. tř.

18. Konverzace s rodilou mluvčí 

20. Pedagogická rada

KVĚTEN

9. Ředitelské volno

10. Ředitelské volno

17. ŠD autorské čtení

21. Konverzace s rodilou mluvčí 

DUBEN

12. a 15. přijímačky na SŠ - řádné termíny

18. Pedagogická rada + třídní schůzky

19. Zápis žáků do 1. ročníku

21. PĎĎ - premiéra v 15:00

27. Čarodějnice

23. PĎĎ - repríza

       Konverzace s rodilou mluvčí 

24. PĎĎ - repríza

25. PĎĎ - derniéra

29. a 30. přijímačky na SŠ - náhradní termíny

BŘEZEN

1. Prevence - hasiči 2., 6. třída

11.- 17.  - jarní prázdniny

26. Konverzace s rodilou mluvčí 

ÚNOR

1. Ptenský skřivánek - školní kolo pěvecké soutěže

9. Dopravní výchova 4.A

16. Dopravní výchova 4.B

12. Olympiáda z AJ - okresní kolo

22. O Hanáckyho kohóta - okresní kolo pěvecké soutěže

27. Konverzace s rodilou mluvčí 

LEDEN

5. Sdružení "D" - preventivní program 5.A

9. Sdružení "D" - preventivní program 2. tř.

11. Olympiáda z AJ - školní kolo

16. Dějepisná olympiáda

22. - 26. Lyžařský výcvikový kurz

25. Pedagogická rada 

      Návštěva divadelního představení 5.B

29. Olympiáda z českého jazyka

30. Beseda s nutriční terapeutkou 6.+7.A 

       Konverzace s rodilou mluvčí - Aj 3.A, 7.B. 1.A, 8.A, 6. tř.

PROSINEC

1. Rozsvěcování vánočního stromku, Vánoční výstava (Obecní úřad)

9. Mikulášská besídka

12. Prevence - PČR 1. A, 1.B, 8. tř

      5.A Prevence

14. Vánoční příběh (1.-5. tř.)

18. Besídka ZUŠ

      5.A prevence

LISTOPAD

1. Nábor Obchodní akademie Prostějov (8. a 9.tř.)

4. Strašidlárna

6. Nábor SOŠPO (8. a 9.tř.)

6.-10. Přijďte s námi poobědvat

8. Vaří pro nás pan Zbyněk Diatka

13. Nábor Švehlova střední škola (8. a 9.tř.)

20. Nábor Trivis (8. a 9. tř.)

23. Pedagogická rada + třídní schůzky.

29. ČEPS cup ve florbale

30. Vánoční výstava (Obecní úřad)

ŘÍJEN

3. Ekologicko- chovatelský program s RNDr. Bc. Jaromírem Vachutkou

10. Miniházená turnaj 1.-3. tř.

16.-18. Sběr starého papíru

17. Preventivní program Sdružení D (6.tř.)

18. Preventivní program Sdružení D (8.tř.)

19. Preventivní program 4. a 7. tř.

24. Ekoaktivity

25. Nábor SŠA (8. a 9.tř.)

      Turnaj miniházená (2.-5.tř.)

       Nábor SŠA

ZÁŘÍ

11. Dopravní hřiště

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace