Základní škola a mateřská škola Ptení


Plán akcí

ČERVEN

22.  pedagogická rada

30. slavnostní ukončení školního roku

KVĚTEN

21.  PĎĎ – divadelní představení - premiéra 15:00- 16:30

DUBEN

14. zápis do 1. třídy

20. pedagogická rada – třídní schůzky

30. Čarodějnice

BŘEZEN

1.Marbo - vých. koncert pro 2°

ÚNOR

13.-17. lyžařský výcvikový kurz - 7.tř.

LEDEN

26.- pedagogická rada

PROSINEC

5. Mikuláš ve škole

10. Mikulášská besídka 15:00-20:00

LISTOPAD

4. "Strašidlárna" 16:30 - 19:30

24. – pedagogická rada - třídní schůzky 

25. - rozsvěcování vánočního stromečku : 17:00 -19:00

ŘÍJEN

11. sběr starého papíru

12. sběr starého papíru

13. sběr starého papíru

beseda volba povolání - úřad práce 9. tř.

nábory škol pro 8. a 9. tř.

ZÁŘÍ

6. Praktické ukázky poskytování první pomoci

7. Praktické ukázky poskytování první pomoci

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace