Základní škola a mateřská škola Ptení


Plán akcí

ČERVEN

22.  pedagogická rada

30. slavnostní ukončení školního roku

KVĚTEN

21.  PĎĎ – divadelní představení - premiéra 15:00- 16:30

DUBEN

14. zápis do 1. třídy

20. pedagogická rada – třídní schůzky

BŘEZEN

1.Marbo - vých. koncert pro 2°

29. Jumping drums

ÚNOR

13.-17. lyžařský výcvikový kurz - 7.tř.

27. 3D kino

LEDEN

19. Preventivní program E- bezpečí 6+7+8 tř.

26.- pedagogická rada

PROSINEC

5. Mikuláš ve škole 9:00-11:25

10. Vánoční besídka 15:00-20:00

14. Basketbalový turnaj 1. -3. tř.

15. Nábory škol 8.+9. tř.

19. Bowling 9. tř.

20. Hvězdárna exkurze 5. tř.

22. Ředitelské volno

LISTOPAD

4. Preventivní program 2.+3. třída - Sexting

5. "Strašidlárna" 16:30 - 19:30

10. Scholaris

15. Týden GRV - konference Olomouc - Světová škola

24. Pedagogická rada, třídní schůzky 

25. Rozsvěcování vánočního stromečku : 17:00 -19:00

30. Preventivní program 6.-9. třída - Návykové látky

ŘÍJEN

6. Beseda - Úřad práce - 9.tř.

10.-14.  Přijďte s námi poobědvat

11. Sběr starého papíru

12. Sběr starého papíru

pan Diatka vaří pro nás

13. Sběr starého papíru

24. Spaní ve škole 9. tř.

ZÁŘÍ

6. Praktické ukázky poskytování první pomoci

7. Praktické ukázky poskytování první pomoci

9. Basketbal - ukázkové hodiny

14. Korfbal - ukázkové hodiny

22. Burza práce - PV 9. tř.

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace