Základní škola a mateřská škola Ptení


Plán akcí

ČERVEN

22.  pedagogická rada

30. slavnostní ukončení školního roku

KVĚTEN

21.  PĎĎ – divadelní představení - premiéra 15:00- 16:30

DUBEN

14. zápis do 1. třídy

20. pedagogická rada – třídní schůzky

30. Čarodějnice

BŘEZEN

1.Marbo - vých. koncert pro 2°

ÚNOR

13.-17. lyžařský výcvikový kurz - 7.tř.

LEDEN

26.- pedagogická rada

PROSINEC

5. Mikuláš ve škole 9:00-11:25

10. Vánoční besídka 15:00-20:00

LISTOPAD

5. "Strašidlárna" 16:30 - 19:30

10. Scholaris

24. – pedagogická rada - třídní schůzky 

25. - rozsvěcování vánočního stromečku : 17:00 -19:00

ŘÍJEN

6. - beseda - Úřad práce - 9.tř.

10.-14. - přijďte s námi poobědvat

11. sběr starého papíru

12. sběr starého papíru

pan Diatka vaří pro nás

13. sběr starého papíru

ZÁŘÍ

6. Praktické ukázky poskytování první pomoci

7. Praktické ukázky poskytování první pomoci

9. Basketbal - ukázkové hodiny

14. Korfbal - ukázkové hodiny

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace