Základní škola a mateřská škola Ptení


Eshop bude spuštěný v termínu: 30.5. - 13.6.2023


Hlasování - nová školní kolekce


Nový způsob objednávání a výdeje stravy

Vážení rodiče,

přecházíme na nový způsob objednávání a výdeje stravy!

Objednávání bude přes internet na: strava.cz

Do konce června poběží zkušební provoz, kdy si můžete sami přihlašovat a odhlašovat vaše děti. Pokud Vám to nepůjde, můžete volat, tak jak jste byli zvyklí a problém vyřešíme. Od září už bude objednávání pouze přes internet!

Co to bude znamenat:

Přihlašování a odhlašování bude možné pouze do 13.00 hodin!!! Objednat si budete moci pouze, pokud budete mít na svém účtu dostatečnou hotovost. Obědy na dluh program neumožňuje. Z tohoto důvodu budeme vybírat počáteční jistinu 1.000,- Kč za strávníka, z které se bude daný měsíc stravovat. Jistina se na konci docházky do školní jídelny  vyúčtuje a případný přeplatek se vrátí.  K 20. dni se bude strhávat částka za  přihlášené obědy daného měsíce. Nezapomeňte tedy stále na dostatečný limit k inkasu!

Jistinu budeme vybírat (strhávat) již 15. srpna, aby bylo možné objednávat obědy na září, proto prosíme o dostatečné prostředky na účtu. Ti, co platí obědy v hotovosti, musí přijít zaplatit osobně v měsíci srpnu.

Děti budou v jídelně používat čipy k prokázání objednané stravy. Nebudou-li mít oběd přihlášený, systém jim neumožní odebrat jídlo. V případě nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče pouze 1. den nemoci. Neodhlášené obědy se budou účtovat za plnou cenu (potraviny + režijní náklady).

Jídlonosiče musí být přichystané na rampě nebo na vozíku v jídelně do 9.30. Budou čitelně podepsané a označené třídou (kuchařka tohoto žáka v systému ručně odepíše). Rodič může oběd vyzvednout také osobně v jídelně, v době od 12.00 do 12.15 h. Jiná doba výdeje nebude akceptována!!!

Děti dostanou lístek s přístupem na stránky: strava.cz. Nejprve si zadáte číslo jídelny tj. 4129 a poté vyplníte uživatelské jméno a heslo, které budete mít na lístečku. Uživatelské jméno je neměnné, ale heslo si později můžete změnit.


Hlasování - nová školní kolekce

Hlasování - nová školní kolekce

12. 05. 2023

Krásný den všem,

máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

 

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 19.5.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. 

 

Odkaz na hlasování:https://schoolsunited.cz/hlasovani/953aa776


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ptení, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

  

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Ptení od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

01/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    21/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání   

02/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    22/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání   

03/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    23/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání   

04/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    24/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání   

05/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    25/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

06/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    26/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

07/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    27/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

08/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    28/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

09/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    29/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

10/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    30/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

11/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    31/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

12/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    32/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

13/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    33/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

14/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    34/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

15/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    35/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

16/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    36/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

17/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    37/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

18/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    38/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

19/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    39/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

20/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání    40/23/24 je přijat/a k základnímu vzdělávání

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy Ptení ke krajskému úřadu Olomouckého kraje.

  

Ve Ptení 14.4.2023

 Č.j. ZŠ26/2023                                                                                           Viera Šmilňáková

                                                                                                                      ředitelka školy


Sběr starého papíru 24., 25. a 26.4.

Sběr starého papíru 24., 25. a 26.4.

23. 03. 2023

Zápis do 1. třídy - varianta jednotného termínu zápisu i pro cizince

Zápis do 1. třídy - varianta jednotného termínu zápisu i pro cizince

15. 03. 2023

Zveme všechny předškoláčky a jejich zákonné zástupce na pohádkový zápis do 1. třídy, který se uskuteční

v pátek  14.dubna 2023 od 12:00 h. do 16:00 h.

Kapacita třídy prvního ročníku je 30 žáků, v případě zájmu otevřeme 2 třídy.

Kritéria pro přijetí:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve Ptení, v Holubicích a v Ptenském Dvorku.

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru s paní učitelkami (cca 15 min.) a z her, které připravují starší žáci školy (nanejvýš 60 min.). Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být samozřejmě přítomen u všech součástí zápisu.

K zápisu přijdou děti narozené:   od 1.9.2016 do 31.8.2017 a děti narozené od 1.9.2017 do 30.6.2018, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují:

a) rodný list dítěte

b) občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad

 

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) obdrží:

- žádost o přijetí či o odklad školní docházky dítěte k základnímu vzdělávání

- registrační číslo / rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním

   číslem na nástěnkách v MŠ, u vchodu v ZŠ a na www. http://zsmspteni.cz/ 

- zápisní list

Písemné rozhodnutí o přijetí se nevydává, v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn   písemně  ředitelstvím školy.

V případě odkladu povinné školní docházky zákonný zástupce požádá o odklad a do 30. 4. 2023
doloží (pokud již nedoloží u zápisu) 2 doporučení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a odborný lékař, např. pediatr nebo klinický psycholog).

Rodiče, kteří mají zájem o odklad šk. docházky a k zápisu se nedostaví s výše uvedenými doporučeními, vyplní žádost o přijetí. Po dodání doporučení proběhne správní řízení a odklad bude povolen.

 

Předčasné zařazení do ZŠ – rodiče doloží

 1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do

   31. 12. 2017) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do

   30. 6. 2018) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

Těšíme se na vás!

 

 

Ke stažení


Školní řád

Ke stažení


Vánoční besídka 2022 - video

Vánoční besídka 2022 - video

23. 12. 2022

Záznam besídky najdete zde: https://youtu.be/e1kNgbkgmQQ


Nabídka kroužků

Školní rok 2022/2023 NABÍDKA KROUŽKŮ

 

      Název kroužku       vedoucí kroužku      čas        věková kategorie           další

 

Pondělí         Divadelní                         Karel Foltin                     13:30-14:30           1.-9.třída

                    Sportovní hry                  L.Holinka, J.Ambros        13:30-14:30           4.-9.třída               listopad - březen

                    Kresba, malba                  Kateřina Šulcová             13:45 – 14:45         dle zájmu               po domluvě

 

Úterý           Hry, logika, matematika   Kateřina Mikšíková          13:30 – 14:15         4.-6.třída    

                    Miniházená                      Magda Ibrmajerová         12:30 – 13:10         2.-3.třída

                    Keramika                         Martina Přikrylová           13:30 - 14:30         2.-3.třída

                    Němčina                          Blanka Steinmüller          13:15  - 14:00         4.-6.třída

 

Středa         Míčové hry                      L.Holinka, J.Ambros        13:30-14:30           4.-9.třída               září, říjen, duben, květen

Orientační běh                K.Mikšíková, E.Třísková   upřesněno v přihlášce pokročilí            les/tělocvična

                    Příprava na SŠ                 Markéta Sekaninová        13:35-14:30           9.třída

                    Malí výtvarníci                 Veronika Zapletalová       13:30-14:30           dle zájmu               přihláška k vyzvednutí u K.Mikšíkové

                    Pěvecký sbor                   Pavlína Vaculová               13:30-14:30           1.-5.třída

                    Anglické divadlo              Jarmila Klapková             14:00-15:00           4.třída                   popř.dle domluvy

 

Čtvrtek        Orientační běh                Simona Zapletalová         14:30-15:15           1.-3.třída

                    Badminton při TJ Sokol   Jaroslav Zapletal            15:30-16:30           2.-9.třída               přihláška k vyzvednutí u K.Mikšíkové

                    Míčové hry                      L.Holinka, J.Ambros        13:30-14:30           4.-9.třída               listopad-březen

                    Keramika                         Martina Přikrylová           13:30-14:30           4.-5.třída               1 x 14dní

                    Světová škola                  J.Ambros, M.Kličková      13:40-14:45           6.-9.třída               1 x 14 dní, dle potřeby týdně

 

Pátek           Sportovní hry                  ORLI Prostějov               13:15 – 14:00          1.-3.třída

                    Kresba, malba                  Kateřina Šulcová             13:45 – 14:45         dle zájmu

 

Bližší informace u vedoucích kroužků, může být změněno z důvodu zájmu dětí.


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace