Základní škola a mateřská škola Ptení


Sběr starého papíru 24., 25. a 26.4.

Sběr starého papíru 24., 25. a 26.4.

23. 03. 2023

Zápis do 1. třídy - varianta jednotného termínu zápisu i pro cizince

Zápis do 1. třídy - varianta jednotného termínu zápisu i pro cizince

15. 03. 2023

Zveme všechny předškoláčky a jejich zákonné zástupce na pohádkový zápis do 1. třídy, který se uskuteční

v pátek  14.dubna 2023 od 12:00 h. do 16:00 h.

Kapacita třídy prvního ročníku je 30 žáků, v případě zájmu otevřeme 2 třídy.

Kritéria pro přijetí:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve Ptení, v Holubicích a v Ptenském Dvorku.

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru s paní učitelkami (cca 15 min.) a z her, které připravují starší žáci školy (nanejvýš 60 min.). Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být samozřejmě přítomen u všech součástí zápisu.

K zápisu přijdou děti narozené:   od 1.9.2016 do 31.8.2017 a děti narozené od 1.9.2017 do 30.6.2018, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují:

a) rodný list dítěte

b) občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad

 

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) obdrží:

- žádost o přijetí či o odklad školní docházky dítěte k základnímu vzdělávání

- registrační číslo / rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním

   číslem na nástěnkách v MŠ, u vchodu v ZŠ a na www. http://zsmspteni.cz/ 

- zápisní list

Písemné rozhodnutí o přijetí se nevydává, v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn   písemně  ředitelstvím školy.

V případě odkladu povinné školní docházky zákonný zástupce požádá o odklad a do 30. 4. 2023
doloží (pokud již nedoloží u zápisu) 2 doporučení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a odborný lékař, např. pediatr nebo klinický psycholog).

Rodiče, kteří mají zájem o odklad šk. docházky a k zápisu se nedostaví s výše uvedenými doporučeními, vyplní žádost o přijetí. Po dodání doporučení proběhne správní řízení a odklad bude povolen.

 

Předčasné zařazení do ZŠ – rodiče doloží

 1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do

   31. 12. 2017) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do

   30. 6. 2018) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

Těšíme se na vás!

 

 

Ke stažení


Školní řád

Ke stažení


Vánoční besídka 2022 - video

Vánoční besídka 2022 - video

23. 12. 2022

Záznam besídky najdete zde: https://youtu.be/e1kNgbkgmQQ


Změny v odjezdech školního autobusu od 1.12.2022 směr Vícov, Stínava

Odjezdy školního autobusu

Na vyučování:

z Vícova                       7:05  školní autobus

ze Stínavy                    7:10  školní autobus

Z vyučování:

Směr: Vícov, Stínava, Holubice, Seč, Hrochov, Lipová

13:35 školní autobus - (pondělí, čtvrtek, pátek) Vícov, Stínava,

13:50 školní autobus - (pondělí, čtvrtek, pátek)  Holubice, Seč, Hrochov, Lipová  

15:00 školní autobus - (úterý, středa) Vícov, Stínava,

15:15 školní autobus - (úterý, středa)  Holubice, Seč, Hrochov, Lipová


Vánoční besídka

Vánoční besídka

28. 11. 2022

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů na den 22.12.2022 ředitelské volno.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 24.11. proběhnou v čase od 15:00 - 18:00 třídní schůzky.


Rozsvícení Vánočních stromečků

Rozsvícení Vánočních stromečků

16. 11. 2022

Strašidlárna

Strašidlárna

03. 11. 2022

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace